Literatura

PODRĘCZNIKI PODSTAWOWE


  1. Materiały formierskie. Laboratorium. Skrypt AGH nr 1500 pod redakcją J. L. Lewandowskiego. Kraków 1997.


  2. L. Lewandowski: Materiały formierskie. Badania. Skrypty uczelniane AGH nr 1232 (1990) i 1233 (1992), Kraków.


  3. Materiały formierskie. Laboratorium. Skrypt AGH nr 1008 pod redakcją L. Lewandowskiego. Kraków 1986.


  4. J. L. Lewandowski: Tworzywa na formy odlewnicze. Kraków 1997, Wydawnictwo „Akapit”.


  5. St. M. Dobosz: Woda w masach formierskich i rdzeniowych Kraków 2006, Wydawnictwo Naukowe AKAPIT