O PracowniPracownia Tworzyw Formierskich prowadzi szeroką działalność dydaktyczną obejmującą zajęcia tak na studiach dziennych jak i zaocznych inżynierskich i magisterskich, a także na Studium Doktoranckim. Na studium dziennym działalność ta obejmuje tak zajęcia kursowe dla całego roku jak i zajęcia na specjalnościach: Odlewnictwo, Ochrona Środowiska, Odlewnictwo Artystyczne i Precyzyjne a także na Sekcji Technologii Formy. Ważnym elementem prowadzenia dydaktyki na wysokim poziomie, wspartym własnymi badaniami naukowymi jest działalność wydawnicza. Zakład posiada podręczniki i skrypty do większości prowadzonych zajęć dydaktycznych. W ostatnim okresie (2006 r.) ukazała się kolejna pozycja książkowa: „Woda w masach formierskich i rdzeniowych” autorstwa St. M. Dobosza.