Oferta dla przemysłu

Zapraszamy do współpracy w ramach projektów badawczych własnych, celowych, rozwojowych i zamawianych w zakresie problematyki teorii i praktyki produkcji form i rdzeni odlewniczych, jako partner lub wykonawca zewnętrzny.

Pracownia oferuje:


  • dobór, opracowanie i wdrożenie mas formierskich z bentonitem, zapewniających wysoką jakość odlewów i zawierających nowe, ekologiczne dodatki węglotwórcze, a także optymalne procedury ich odświeżania,
  • dobór, opracowanie i wdrożenie sypkich mas samoutwardzalnych z ekologicznymi spoiwami organicznymi, a także spoiwami nieorganicznymi o podwyższonej wybijalności i zdolności do regeneracji,
  • dobór, opracowanie i wdrożenie mas przeznaczonych dla odlewów z różnych stopów odlewniczych, o założonych parametrach pod względem: jakości, żywotności i obniżonej skłonności do występowania wad, np. masy o obniżonej zawartości dodatków siarkopochodnych,
  • dobór, opracowanie i wdrożenie mas do produkcji rdzeni odlewniczych, wykonywanych w technologii dmuchowej, na zimno, takich jak: aminowy proces cold-box, beta-set, rezol-CO2, MF czy na gorąco: proces skorupowy, hot-box, warm-box, thermoshock, warm-air i inne,
  • dobór, opracowanie i wdrożenie mas o specjalnych właściwościach, jak masy o wydłużonej żywotności, masy o zwiększonej odporności na deformację cieplną /metoda hot distortion/ i inne,
  • istnieje możliwość wykonania pilotażowych serii rdzeni według opracowanych technologii, na własnym stanowisku wyposażonym w nowoczesną strzelarkę o pojemności do 3 litrów,
  • dobór urządzeń, przeszkolenie załogi i uruchomienie laboratorium kontrolno-pomiarowego mas formierskich i rdzeniowych, we współpracy z firmą MULTISERW-Morek .